Het ereloon is de vergoeding voor de door de advocaat geleverde diensten en wordt per uur aangerekend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

Het ereloon varieert naargelang de materie, de complexiteit van de zaak, de inzet van de zaak, de hoogdringendheid van de opdracht en de specificiteit van de opdracht.

Het kantoor rekent in principe een basisereloon aan dat schommelt tussen € 80,00 en € 125,00 per uur, maar er kan steeds een afwijkende regeling overeengekomen worden.

Voormelde bedragen zijn exclusief BTW (wij zijn vanaf 01/01/2014 wettelijk verplicht om 21 % BTW op onze erelonen aan te rekenen).

De ereloonovereenkomst die wij gebruikelijk met onze cliënten afsluiten kan je hier lezen.