Contractenrecht

Dit omvat o.m. huurrecht, kooprecht, bouwrecht, eigendomsrecht en aannemingsrecht. Wij stellen voor u een overeenkomst op, nemen maatregelen tegen een partij die zijn contractuele verplichtingen miskent, beantwoorden vragen over de interpretatie van een overeenkomst,…

Strafrecht

Indien u een misdrijf hebt gepleegd of daarvan het slachtoffer bent, verdedigen wij uw belangen op alle mogelijke niveaus (rechtbank, politie, parket, deskundige,…).

Verkeersrecht

Wij nemen uw verdediging waar voor de rechtbank, zorgen ervoor dat u als slachtoffer een passende vergoeding krijgt, regelen geschillen met uw verzekeraar,…

Echtscheidingsrecht

Wij stellen een echtscheidingsovereenkomst op, doen het nodige (voor de rechtbank) indien geen overeenkomst mogelijk blijkt, begeleiden u bij de notaris…

Familierecht

Dit omvat o.m. het jeugdrecht, adoptierecht, erfrecht, afstammingsrecht… Het heeft betrekking op alle mogelijke conflicten die zich enigszins in de familiale sfeer voordoen (u hebt een geschil met uw partner, uw minderjarig kind moet verschijnen voor de jeugdrechter, u wenst een omgangsrecht met uw kind of een uitbreiding daarvan, er is discussie omtrent een erfeniskwestie, u wenst het vaderschap van een kind vast te stellen of te betwisten,…).

Handelsrecht

Wij staan voor u klaar als u handelaar bent en problemen ondervindt met uw cliënteel, maar ook als u zich als klant onrechtvaardig behandeld weet door een handelaar. Wij betwisten onterechte facturen, vorderen achterstallige facturen in,…

Aansprakelijkheidsrecht

Wij helpen u indien u vervolgd wordt of iemand wenst te vervolgen wegens veroorzaakte schade.